นครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.timetopost.com 

ประกาศอัพเดท

นครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:13:55 น. เข้าชม 185 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเบี่ยงเหนือและเป็นศูนย์กลางทำการกลุ่มบุรีภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับนครเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งให้เป็นนครประธานของหัวภาราฝ่ายนอกเหนืออย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวนครฝ่ายนอกเหนือ คือ ภารากุมภวาปี ภาราหนองหาน มณฑลนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเขตแดนกะ 11,730 คอกกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคสุริยาออกเฉลียงเหนือ และยังมีที่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งโดดๆของบ้านเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมเพียบพร้อม ธานีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตคุ้มครองกว้างไกลใหญ่ที่สุดในประเทศ สมัยปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นหมดไปกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงทิศเหนือ เป็นหมดไปกลางคณะงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ดของภาคดวงอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีแกนกลางซ่อมสุมและพิธีกรรมภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางตำนานและโบราณคดีวิทยาพบว่า เขตทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีในสมัยปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารใกล้เคียง 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดุจดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรยอมในกลุ่มทำความเข้าใจตำนานและโบราณคดีวิทยาระหว่างเมืองว่า ประชาคมที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่จ.จังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญในลำดับขั้นสูง และอาจออกอากาศความพัฒนานี้ไปสู่รัฐจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่ทำนองยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดเดาว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของปุถุชนสืบต่อมาอีกจนจนกว่าสมัยพงศาวดารของไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังบริเวณทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่ออุดรธานีปรากฏในวิชาประวัติศาสตร์แต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร เขตที่เป็นธานีอุดรธานีอุบัติในตำนานตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฎทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์อติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อพยุหะไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรกัณฑ์มหาราชล้มป่วยด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่มณฑลหนองบัวลำภูนี่เองคาดเดาว่าเคยเป็นนครที่มีความโตขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดจังหวัดอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกสงคราม พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่นครหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับพยู่ห์ไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพลุกขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวพันมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เป็นการชั่วคราว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีท่วงท่าจะร้ายแรง บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม เป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นนครอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ พางแต่กำเนิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อเมืองจังหวัดหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวจากต้นฝรั่งเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น กู่เรียกว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาพยาบาลรัฐไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิอนุสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อกำหนดห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในรัศมี 25 กิโลของฝั่งน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรบ่อยอยู่ที่นครหนองคาย อันเป็นมณฑลแกนกลางกลางของหัวพาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่บรรลุเป้าหมายร. จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งธานีอุดรธานีล่าสุด) ***งจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กิโล จนถึงทรงพินิจเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิควรสม เนื่องด้วยมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองชัดล่าสุด) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงสั่งให้ตั้งศูนย์มณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลจังหวัดอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยบังเอิญเพราะว่าเหตุทางด้านความคงที่และการประเทศระหว่างเมือง อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาเกิดในชื่อมณฑลจนถึงกะปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติต้นโพธิ์") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งภาราจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางกลางของมณฑลอุดร กว้างขวาง เมือง จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการผันการถือบังเ***ยนจากแบบแผนสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตย ขณะวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงท่วงทีการเหม็นยางอุดรดำเนินงานร.อาณาจักร เลิกการคุ้มครองในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงหลงเหลือเฉพาะบุรีและอ.เพียงนั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเกินเท่าธานี "อุดรธานี" แค่นั้น ดั่งไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการถือบังเ***ยนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงโครงงานของแกนกลางกลางการปกครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น สำนักทำงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นต้น ที่อยู่ท่องสัญจรทางธรรมชาติ[แก้] สวนธารณะหนองตระหนัก สวนส่วนรวมหนองตระหนัก อำเภอภาราอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาพิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีในวนอุทยานสิงขรสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันนาห้วยหลวง อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.พาราอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูบาทา,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(คณะพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูตีนบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยรักษาสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมโภคทรัพย์,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่อยู่ท่องสัญจรทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักนครบุรีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม อ.พาราจังหวัดอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักพาราเมืองจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.นคร วัดพระมัชฌิมาวาส อ.นครจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษ์ ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอประเทศ วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อำเภอประเทศอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูพระบาท)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่งของ ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ อู่ท่องตะลอนศิลปจารีตจารีตและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.เมือง ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักภารา มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดอาณาเขตวัดพระพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ แข 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร วันสงกรานต์ภาราจังหวัดอุดรธานี อ.พาราอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี อาณาเขตสวนหลวงหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานแบบแผนบุญดอกไม้เพลิงล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 งานบุญดอกไม้เพลิงกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งศิลปถิ่นภูไทเอ้บั้งไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดเขตสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทเรื่องเล่าความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานภารกิจสั่งการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษา ในช่วงดวงจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดเมืองอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอพาราอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักนครอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานรีตบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่ขายผ้าพื้นมณฑล บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด จังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยวกับบุรีใกล้เคียงข้าง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานเรื่องเก่าแก่ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านแถม-หาดคัมภีร์-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อก่อเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้หรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนทั่วไป/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือสมุทร ตั้งอยู่ทางทิศพระอาทิตย์ตกของตัว ประเทศสำหรับเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลภาราอุดรธานีได้กระทำการปรับปรุงหนองแจ่มแจ้งขึ้นใหม่ เพราะถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวพันในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดสละสลวยมาก ทำตะพานผนึกระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงนอกเหนือจะมีพระพระราชวังหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่กดของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนทั่วไปหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านชุมชนเล็กๆที่จะให้บริการแก่ชาวเมืองเพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดิ์กาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดเขตเพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนรวมหนองบัว เป็นสวนทั่วไปสำหรับใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนหลวงอัมพุชินีตั้วอยู่ชั้นในเขตอ.ประเทศอุดรธานี ด้านในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกต้นไม้ประดับไว้แบบสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนรวมอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์เสมอจ.อุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.จังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์กัณฑ์มหาราชินี ภาคอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดร สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งภูและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5เมือง(นครราชสีมา-ลำน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-ลำน้ำชี-แควพรหม-สายธารเชิญ,เลย-แม่น้ำเลย-ลำน้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-ห้วงน้ำการทำศึก-สายน้ำปาว-ลำน้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-น้ำการสู้รบ-ลำธารายนต์ง-แม่น้ำก่ำ) ที่เป็นที่ต้นน้ำธารที่ยิ่งใหญ่ของภาคตะวันออกเลี่ยงนอกเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่เด่นแบบนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง บุรีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำแผนท่องเตร็ดเตร่เชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิงสาราสัตว์ป่าและชนิดพืชจัดเตรียมข้อมูลเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ เมืองจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีคณะรักษาอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ธานีจังหวัดสกลนคร มีคณะป้องกันอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอเมืองอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง บุรีอุดรธานี วนอุทยานภูพระบาทบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลภาราพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอประเทศ เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จังหวัดจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่เขตแหลมโนนลอยฟ้า ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ บุรีกาฬสินธุ์(ครอบคลุมเขตอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องเตร็ดเตร่ล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องท่องเที่ยวจันทร์เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเหตุด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพฝายห้วยหลวง อ.ประเทศอุดรธานี สถานที่สำคัญทางวิชาประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนประวัติศาสตร์ภูบาทา ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาท 1อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์มณฑลจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่แขศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนรวมพลพัฒนาราม อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสรวงสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณความดีสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่บุญพระจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อำเภอไชยวาน แหล่งเล่าเรียนและท่องเดินทางเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

C2Movie

(Thailand) - บันเทิง เพลง ดนตรีภาพยนตร์ 26 ก.พ. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 16 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 48 ครั้ง

pussy888 และเกมสล็อตออนไลน์ กับ pussyplay888

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 16 ก.พ. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 33 ครั้ง

Saking789 เกมคาสิโน บาคาร่าออนไลน์ เว็บเดิมพันที่เล่นเท่าไหร่ก็มีแต่ได้

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 12 ก.พ. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 40 ครั้ง

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 7 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 402 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 3 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 194 ครั้ง

บริการ รับจัดเลี้ยง ทั้ง บุฟเฟ่ต์, ค็อกเทล และอาหารกล่อง ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ราคาเป็นกันเอง

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อาหารร้านอาหาร 19 ก.ย. 2560

ราคา 189 บาท

เข้าชม 450 ครั้ง

Joker เล่นมันส์ๆ ตี๊ดๆ รับรายได้หนักๆ สาย Joker ห้ามพลาด Joker123 สมัครสมาชิกใหม่ ทำง่ายแค่คลิก

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 29 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 79 ครั้ง

www.pgslot978.com สามารถ เล่น PGSLOT เล่นได้บนทุกอุปกรณ์ สล็อตแจกเครดิตฟรียิ่งเล่นยิ่งสนุก บริการความสุขอย่างเต็มรูปแบบ

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 29 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 61 ครั้ง

allmaxbet เว็บบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ไม่ต้องทำเทิร์น ถอนไม่จำกัดครั้ง ฝากขั้นต่ำเพียง 50 บาท จ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อบิล ยูสเดียวจบครบทุกเกมส์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 8 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 157 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:13:55 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน