โพรพิลีนไกลคอล, โพรไพลีนไกลคอล, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, โมโนโพรไพลีนไกลคอล, Propylene Glycol, Monopropylene Glycol | www.timetopost.com 

ประกาศอัพเดท

โพรพิลีนไกลคอล, โพรไพลีนไกลคอล, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, โมโนโพรไพลีนไกลคอล, Propylene Glycol, Monopropylene Glycol

ลงประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2561 11:53:49 น. เข้าชม 175 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย โพรพิลีนไกลคอล, โพรไพลีนไกลคอล, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, โมโนโพรไพลีนไกลคอล, Propylene Glycol, Monopropylene Glycol ขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ถังละ 215 กิโลกรัม สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขายและการตลาด

บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 

36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์. 034496284, 034854888

โทรสาร. 034496285, 034854899

Mobile No. 0861762992, 0868850111, 0824504888 (Domestic)

Mobile No. +66800160016, +66898554004 (Export)

Email address, thaipolychemicals (at) hotmail.com

Email address, polychemicals888 (at) gmail.com

Email address, info (at) thaipolychemicals.com


http://www.thaipolychemicals.com


โพรพิลีนไกลคอล, โพรไพลีนไกลคอล, เอ็มพีจี

โมโนโพรพิลีนไกลคอล, โมโนโพรไพลีนไกลคอล, พีจี

Propylene Glycol, Monopropylene Glycol

โพรพิลีนไกลคอลเกรดUSP, โพรไพลีนไกลคอลเกรดUSP

โมโนโพรพิลีนไกลคอลเกรดUSP, โมโนโพรไพลีนไกลคอลเกรดUSP

Propylene Glycol, Propylene Glycol USP

Monopropylene Glycol, Monopropylene Glycol USP

MPG, PG, MPG-USP, PG-USP, MPG Shell, MPG DOW


นอกจาก โพรพิลีนไกลคอล, โพรไพลีนไกลคอล, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, โมโนโพรไพลีนไกลคอล, Propylene Glycol, Monopropylene Glycol ดังที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ยัง นำเข้าส่งออก และจัดจำหน่ายไกลคอล (Glycol) อีกหลายรายการ ได้แก่

Ethylene Glycol, EG, เอทิลีนไกลคอล, เอทธิลีนไกลคอล, อีจี

Monoethylene Glycol, MEG, โมโนเอทิลีนไกลคอล, โมโนเอทธิลีนไกลคอล, เอ็มอีจี

Diethylene Glycol, DEG, ไดเอทิลีนไกลคอล, ไดเอทธิลีนไกลคอล, ดีอีจี

Triethylene Glycol, TEG, ไตรเอทิลีนไกลคอล, ไตรเอทธิลีนไกลคอล, ทีอีจี

Polyethylene Glycol, PEG, โพลีเอทิลีนไกลคอล, โพลีเอทธิลีนไกลคอล, พีอีจี

Poly Ether Glycol, PEG, โพลีอีเทอร์ไกลคอล, โพลีอีเธอร์ไกลคอล

PEG 200, PEG 300, PEG 400, PEG 600, PEG 1000, PEG 4000, PEG 8000

Propylene Glycol, PG, โพรพิลีนไกลคอล, โพรไพลีนไกลคอล, พีจี

Propylene Glycol USP, PG-USP, PG, โพรพิลีนไกลคอล USP, โพรไพลีนไกลคอล USP, พีจี USP

Monopropylene Glycol, MPG, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, โมโนโพรไพลีนไกลคอล, เอ็มพีจี

Monopropylene Glycol USP, MPG-USP, โมโนโพรพิลีนไกลคอลUSP, โมโนโพรไพลีนไกลคอลUSP, เอ็มพีจีUSP

Dipropylene Glycol, DPG, ไดโพรพิลีนไกลคอล, ไดโพรไพลีนไกลคอล, ดีพีจี

Polypropylene Glycol, PPG, โพลีโพรพิลีนไกลคอล, โพลีโพรไพลีนไกลคอล, พีพีจี, P-425

Hexylene Glycol, HGL, เฮกซิลีนไกลคอล, เอชจีแอล

Glycol, Monoglycol, Diglycol, Triglycol, Polyglycol, ไกลคอล, โมโนไกลคอล, ไดไกลคอล, ไตรไกลคอล, โพลีไกลคอล


สำหรับเคมีภัณฑ์อื่นๆนอกจากที่แจ้งไว้ข้างต้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล โทร 034854888, 034496284


Propylene Glycol

PRODUCT NAME: Propylene Glycol, Product of Thailand

CHEMICAL NAME: Propane-1, 2-diol

CAS NUMBER: 57-55-6

EC-NUMBER: 200-338-0

SYNONYMS: Monopropylene glycol-Industrial; 1,2-dihydroxypropane; propylene glycol, propylene glycol usp, monopropylen glycol, monopropylene glycol usp, MPG industrial, PG industrial, MPG, PG, MPG USP, MPG industrial, PG USP, PG industrial, alpha-Propylene glycol, 1,2-Propanediol, 1,2-Dihydroxypropane, Methyl ethyl glycol (MEG), Methylethylene glycol

MOLECULAR FORMULAR: C3H8O2

MOLECULAR WEIGHT: 76.10

PHYSICAL FORM: Clear, colorless liquid

PRODUCT DESCRIPTION: 

MPG-Industrial find its major application as a building block in unsaturated polyester resins. Other major applications are as a component in heat transfer liquids, de-icers for aircraft, grinding aids in cement industry, and intermediates for chemical products like propylene glycol based ethers, surfactants and plasticizer.

MPG-USP is used in a wide range of applications in the pharmaceutical industry, the food industry, tobacco indPACKAGING: 215 kg/drum

ORIGIN OF COUNTRY: Thailand

SUPPLIER: Thai Poly Chemicals Co., Ltd.

EXPORTER: Thai Poly Chemicals Co., Ltd.


CONTACT INFORMATION: Thai Poly Chemicals Co., Ltd. 

ADDRESS: 36/1 Moo 9, Nadee, Mueangsamutsakhon, Samutsakhon, Thailand

DEPARTMENT: Export Sales Division

Tel.  +6634 496284, +6634 854888

Fax. +6634 496285, +6634 854899

Mobile No. +668 00160016, +668 98554004

Email 1,  thaipolychemicals (at) hotmail.com

Email 2,  polychemicals888 (at) gmail.com

Email 3,  info (at) thaipolychemicals.com


http://www.thaipolychemicals.com

 

propylene glycol

propylene glycol price

propylene glycol usp

mono propylene glycol

monopropylene glycol

price propylene glycol

propylene glycol food grade

uses propylene glycol

propylene glycol usp food grade

propylene glycol antifreeze

MPG

Applications

Forty-five percent of propylene glycol produced is used as chemical feedstock for the production of unsaturated polyester resins. In this regard, propylene glycol reacts with a mixture of unsaturated maleic anhydride and isophthalic acid to give a copolymer. This partially unsaturated polymer undergoes further crosslinking to yield thermoset plastics. Related to this application, propylene glycol reacts with propylene oxide to give oligomers and polymers that are used to produce polyurethanes. Propylene glycol is used as a humectant (E1520), solvent, and preservative in food and for tobacco products. It is also one of the major ingredients (10–92%), along with vegetable glycerin, of the "e-liquid" and cartridges used in electronic cigarettes (as well as liquid nicotine), where it is aerosolized in the atomizer. Propylene glycol is also used in various edible items such as coffee-based drinks, liquid sweeteners, ice cream, whipped dairy products and soda. Vaporizers used for delivery of pharmaceuticals or personal-care products often include propylene glycol among the ingredients. Propylene glycol is used as a solvent in many pharmaceuticals, including oral, injectable and topical formulations, such as for diazepam and lorazepam which are insoluble in water. Certain formulations of artificial tears, such as Systane, use proplyene glycol as an ingredient. Like ethylene glycol, propylene glycol is able to lower the freezing point of water, and so it is used as aircraft de-icing fluid. Water-propylene glycol mixtures dyed pink to indicate the mixture is relatively nontoxic are sold under the name of RV or marine antifreeze. Propylene glycol is frequently used as a substitute for ethylene glycol in low toxicity, environmentally friendly automotive antifreeze. It is also used to winterize the plumbing systems in vacant structures. The eutectic composition, temperature is 60:40 propylene glycol:water, -60 °C. The −50 °F/−45 °C commercial product is, however, water rich; a typical formulation is 40:60. Propylene glycol is used in veterinary medicine as an oral treatment for hyperketonaemia in ruminants. Glucose, which can be used in non-ruminants for this purpose, is not effective due to its consumption by the resident microbes of the rumen. Propylene glycol is partially metabolized in the rumen to propionate which can be used as an energy source. The remainder is absorbed into the bloodstream and used by the liver for gluconeogenesis. Propylene glycol is a synthetic liquid substance that absorbs water. Propylene glycol is also used to make polyester compounds, and as a base for deicing solutions. Propylene glycol is used by the chemical, food, and pharmaceutical industries as an antifreeze when leakage might lead to contact with food. The Food and Drug Administration (FDA) has classified propylene glycol as an additive that is "generally recognized as safe" for use in food. It is used to absorb extra water and maintain moisture in certain medicines, cosmetics, or food products. It is a solvent for food colors and flavors, and in the paint and plastics industries. Propylene glycol is also used to create artificial smoke or fog used in fire-fighting training and in theatrical productions. Other names for propylene glycol are 1,2-dihydroxypropane, 1,2-propanediol, methyl glycol, and trimethyl glycol. Propylene glycol is clear, colorless, slightly syrupy liquid at room temperature. It may exist in air in the vapor form, although propylene glycol must be heated or briskly shaken to produce a vapor. Propylene glycol is practically odorless and tasteless. More information about Propylene Glycol, Propylene glycol USP (MPG, PG), please contact Thai Poly Chemicals Co., Ltd. 


http://www.thaipolychemicals.com


โพรพิลีนไกลคอล, โพรไพลีนไกลคอล, โมโนโพรพิลีนไกลคอล, โมโนโพรไพลีนไกลคอล, Propylene Glycol, Monopropylene Glycol


แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ขายปลีกส่งโบท็อกซ์ลดกรามหน้าเรียว,ฟิลเลอร์เติมเต็ม,ไหมละลาย,กลูต้าฉีด,ยาชาและยาฉีดทุกยี่ห้อของแท้ปลอดภัย

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพอื่นๆ 13 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 7 ครั้ง

รับโพสต์ Package C - รับโพสต์แบบต่อเนื่อง (โพสต์ใหม่ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 25 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 46 ครั้ง

รับโพสต์ Package C - รับโพสต์แบบต่อเนื่อง โพสต์ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 17 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 252 ครั้ง

มีแว่นตามากกว่า 1,000 แบบ ห้องตรวจวัดสายตา 6 เมตร ให้คำปรึกษา โดย หมอสายตาหรือนักทัศนมาตร(Dr.Optometrist)

(โพสต์ประกาศฟรี สมุทรปราการ) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับแว่นตา 20 เม.ย. 2564

ราคา 300 บาท

เข้าชม 527 ครั้ง

บริการ โพสต์เลื่อนประกาศ 200 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 50 โพสต์

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 8 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 21 ครั้ง

รับโพสต์ Package A - รับโพสต์แบบเลื่อนประกาศ ( แบบเลื่อนประกาศทุกวัน)

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 20 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 50 ครั้ง

รับโพสต์เว็บลงประกาศ-Package : ลงประกาศปักหมุด ลงประกาศแนะนำหน้าแรก ***แถมลงโพสต์ให้ทั้ง 200 และ 300 เว็บ ฟรี!!!

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 20 เม.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 535 ครั้ง

แพ็คเก็จและบริการรับโพสต์เว็บ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 19 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 534 ครั้ง

รับโพสต์SEO, รับโพสต์ติดอันดับ, รับโพสต์เว็บ, รับโพสต์เว็บSEO

() - 20 พ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 388 ครั้ง

รับจ้างโพสต์อสังหาฯ, รับโพสขายบ้าน ที่ดิน คอนโด ขายด่วน ขายง่าย

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 24 พ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 345 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : Technical Sales
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561 11:53:49 น.
  • ที่อยู่ : 36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี สมุทรสาคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 034496284, 0800160016
  • Email : polychemicals555@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน