เหม็นยางอุดร

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:06:35 น. เข้าชม 106 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นผลิตแถวลุ่มน้ำแอมะซอน เมืองบราซิลและบ้านเมืองเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นมณฑลเอิ้นว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า รุกขชาติโศกาดูร เมื่อปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางรอบรู้นำมาดูแคลนดำของดินสอได้ จึงเรียกว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์แสงใช้ในรัฐประเทศอังกฤษและมณฑลประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างเดียว เวทีของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่เก่าอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของรัฐบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า ยางพารา พันธ์ต้นยางพาราเหม็นยางอุดรธานี หลักในการลงคะแนนใช้จำพวกยาง เพราะว่าพืชผลน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยเท่าใดนั้น จะขึ้นกับสิ่งของ 3 ชนิด คือ ชนิด สภาพห้อมล้อม และการปรับตัวของพันธุ์เข้ากับสภาพโอบนั้น ๆ ดังนั้นการจะตัดสินใจว่าจะออกเสียงปลูกยางกลุ่มใดนั้น ควรนับถือหลักการว่าจะต้องเป็นตระกูลที่ให้ผลเก็บเกี่ยวดีเลิศและมีความสมสมกับสภาพห้อมล้อมในทำเลที่ตั้งของกสิกรผู้ปลูก ซึ่งควรมีการดูตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. พินิจพิเคราะห์ว่าเขตปลูก มีสภาพห้อมล้อมใดที่ไม่ควรสม เป็นข้อจำกัดที่มีความร้ายแรงมากน้อยพางใด ทำเป็นแก้ไขได้หรือไม่ และส่งผลชนต่อการให้ผลิตกรรมมากน้อยเท่าใด เช่น เป็นพท.ที่มีการกระจัดกระจายของโรคใดดุเดือดเลือดพล่าน ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลมแรง หรือเขตมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดร 2. พิจารณาสัณฐานประจำกลุ่มแต่ละประเภทจากสิ่งพิมพ์คำชักนำเหม็นยางอุดรประเภทยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยแต่สัณฐานที่ไม่ปกติต่อสภาพห้อมล้อมที่เป็นข้อกำกัดแล้วคัดออกเสียงประเภทที่ทำเป็นปลูกในเขตนั้น ๆ ได้ 3. ลดหลั่นที่ของกลุ่มที่ให้ผลิตภัณฑ์สูงจากเอกสารคำแนะนำกลุ่มยาง แล้วลงคะแนนเสียงตระกูลที่ให้ผลิตผลสูงสุดถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่สมควรเพื่อปลูกในพื้นที่ดังบอก วัตถุเหม็นยางอุดรสภาพโอบล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อพินิจพิเคราะห์ในการลงคะแนนตระกูลยาง สภาพโอบของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวไร่ชาวนารม และสภาพห้อมล้อมในพื้นที่ปลูก ซึ่งการชาวไร่ชาวนารมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวโยงพืชผลยางนั้น เป็นวัตถุปัจจัยที่เชี่ยวชาญแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นชาวไร่จึงควรปฏิบัติการตามคำชักชวนสำหรับรังสรรค์ผลสำเร็จในการปลูกยาง ส่วนสภาพแวดล้อมในทำเลที่ตั้งปลูกจัดเป็นเหตุขืนหรือวัตถุที่ไร้โอกาสเลือกตั้ง ขจัดปัญหาและแปลงได้ยาก แต่มีอำนาจครอบงำต่อการให้ผลเก็บเกี่ยว ดังนั้นการคัดเลือกตั้งพันธุ์ยางจึงต้องนำสิ่งของนี้ มาใช้ในการพิจารณาการเลือกประเภทยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรดินและสภาพเขต ชนิดและเงินของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีโภคทรัพย์ทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้ มีความสมควรสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน ตระกูลยางบางตระกูลให้พืชผลได้ดีในดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เมื่อนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ พืชผล ลดลงหรือมีการแปรสัณฐานของชนิด ในขณะที่บางตระกูลการให้พืชผลไม่ ผันไปตามสภาพห้อมล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม เพียบพร้อมมากน้อยพางใดและปรับปรุงได้หรือไม่ ในกรณีที่ขจัดปัญหาไม่ได้ควรลงคะแนนประเภทยาง ใดที่เหมาะสมสมกับตำแหน่งที่ตั้งปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพทำเลที่ตั้งที่มีประเภทเป็นดินเหนียวหนืด มี การถ่ายน้ำเลว ควรออกเสียงปลูกตระกูลยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางงกดินที่ด้านดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร สำหรับให้ รากเก่งยึดเกาะได้ดุจกระชับ การปลูกยางในพื้นที่ที่หน้าด้านดินตื้น จะทำให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งดังกราบทูล ควรจะลงคะแนนเสียงประเภทยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งทัดเทียม ลำดับขั้นน้ำใต้พิภพ ในสภาพตำแหน่งที่ตั้งควรสมเพราะว่าการปลูกยาง เกรดน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางตระกูลที่ชาวนาชาวไร่ทำได้เลือกตั้งปลูกได้ ความลาดชันของเขต จำพวกยางโดยถ้วนทั่วไม่ควรสมที่จะนำไปปลูกในตำแหน่งที่ตั้งลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น ภูมิประเทศเป็นควนเขา เพราะว่าจะทำเอาต้นยางโน้มโคลง เนื่องจากแตกกิ่ง และทรงพุ่มในลำดับชั้นสูง เป็นเหตุให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางประเภทจึงไม่เหมาะสม เพราะปลูกในเขตลาดชัน แต่มียางบางประเภทสมควรสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพพท. ดังบอก 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละทำเลที่ตั้ง ชนิดและความดุเดือดเลือดพล่านในการระบาดของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพ ที่เหมาะสมต่อการแพร่สะพัด ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะศึกษาเล่าเรียนและพินิจพิเคราะห์ดูก่อนว่า มีโรคอะไร ระบาดบ้าง กระจัดกระจายอยู่ในระดับสาหัสมากน้อยปางใด เพื่อที่จะได้ตัดสินใจออกเสียงชนิดยางที่ค้าน โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรธานีความสาหัสของลม ลมเป็นสาเหตุสำคัญของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพท.ปลูกยางที่มีความแรงของลมมากกว่า 62 กม.ต่อครู่ (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงชีวิตต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยทั่วไปแล้วในภูมิประเทศปลูกยางของมณฑลไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลเป็นเหตุให้ต้นยางเสียหายเล็กน้อย ล้มเลิกพื้นที่ในบางเมืองของภาคใต้ เช่น ตรัง จังหวัดภูเก็ต และบางจ.ในภาคสุริยาออกย้วยทิศอุดร เช่น พระอินทร์ สกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความดุเดือดของลมในเกรดปานกลาง อาจจะทำให้ต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการลงคะแนนพันธุ์ยางปลูกในพท.จ.ต่าง ๆ หมู่นี้ต้องพินิจพิเคราะห์ออกเสียงประเภทที่คัดค้านลมได้ดี รูปร่างปกติพันธ์ รูปพรรณสัณฐานเป็นนิตย์ประเภทที่จะต้องนำมาพินิจควบคู่กับสภาพโอบ เพื่อใส่ไฟสมควรสมใน การจดพันธุ์ยางที่จะปลูกมีหลายอย่าง เช่น 1.เหม็นยางอุดร ผลิตภัณฑ์ การพินิจพิเคราะห์พืชผลว่าดีมากน้อยเพียงใดจะพินิจพิเคราะห์เป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มเติมและลดในช่วงอายุและฤดูกาลต่าง ๆ อื้นคือ ผลิตกรรมในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตภัณฑ์ยางบางประเภท อาจจะให้ผลิตกรรมต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้พืชผลสูงได้ ผลผลิตในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลผลิตได้ดี ยอมรับว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลชดใช้จากการปลูกยาง ผลเก็บเกี่ยวในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เพราะไม่มีเครื่องขัดขวางจากฝน ควรจะเป็นตระกูลที่พืชผลลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่แบบไรก็ตามชาวนาควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เพราะว่าจะทำให้กระทบกระเทือนต่อการให้พืชผลและการโตขึ้นเจริญเติบโตของต้นยางในระยะต่อมาพืชผลตราบใดใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นพันธุ์ที่เพิ่มพืชผลได้มากตราบใดมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรธานีการเติบโตเติบโตของต้นยาง กลุ่มยางที่มีการเติบใหญ่โตขึ้นเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายถ้าหากว่าจะได้รับผลฉลอง 2เร็วขึ้น ส่วนการพัฒนาเจริญระยะระหว่างกรีดจะเนื่องพันกับการให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนั้นการเจริญเติบโตเจริญเติบโตจึงต้องพิจารณาทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดรธานี ขนาดของทรงพุ่ม ประเภทยางแต่ละจำพวกจะมีสัณฐานการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขีดเส้นระยะปลูก โดยตระกูลยางที่มีรูปพรรณสัณฐานการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนากาบ เปลือกไม้จัดเป็นส่วนที่สำคัญของต้นยาง เนื่องมาจากเป็นแหล่งให้ผลเก็บเกี่ยวต่อหน้า ต้นยางควรมีความหนาความเหมาะสมที่เหมาะสมทั้งกาบเดิม (ถัวเฉลี่ย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และเปลือกไม้งอกใหม่ เพราะด้วยเปลือกนอกงอกใหม่ควรดูเวคในการงอกประกอบกิจ (เกลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) ด้วยเหตุว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติจำพวกยางที่เปลือกนอกบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรธานีรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละตระกูลจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางตระกูลจะแสดงความเสียหายสาหัสจนไม่เก่งกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางพันธุ์อาจจะไม่ดุเดือดเลือดพล่านมากนัก 6.เหม็นยางอุดร ความกำราบโรค โรคที่เด่นที่เนื่องข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรเลือกจำพวกที่คัดค้านโรคที่ระบาดดุเด็ดเผ็ดมันในเขตปลูกให้ถูกต้อง ความคัดค้านลม รูปพรรณสัณฐานทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เนื่องข้องสำคัญต่อการรับมือลม ตามปกติประเภททรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เสมอภาค จะวิกลต่อการกันโชกของลมที่เป็นเหตุให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรธานีการปลูกในพื้นที่ขีดคั่น ในกรณีที่ใคร่ปลูกยางในภูมิประเทศที่ไม่พอเหมาะสมบางชนิด เช่นทำเลที่ตั้งที่กล้าดินตื้น เขตที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงและเขตลาดชัน จะต้องลงคะแนนเสียงพันธุ์ยางที่เก่งปรับตัวเข้ากับสภาพทำเลที่ตั้งที่ไม่สมควรสมนี้ได้ เนื่องจากสภาพเขตฝ่ายนี้จะมีผลต่อการเติบใหญ่เจริญเติบโตและพืชผลต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรการตอบสนองต่อปริมาณต้นปลูกในแปลงในกรณีที่อยากปลูกต้นชิดซึ่งมีจำนวนต้นหนาแน่นมากกว่าปกติจะต้องไร้ผลต่อการ เติบโตโตขึ้นและผลิตภัณฑ์มากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกเบี่ยงบ่ายพันธุ์ยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดรธานี ท่าทางเปลือกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางสกนธ์พิทยของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาเพียงเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายเหตุผล เช่น จำพวก ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพห้อมล้อมและสภาพดินที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากต้นเหตุใดเค้ามูลเอ็ดหรือหลายสาเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับตระกูลยางที่เป็นเปลือกไม้แห้งง่าย ชนิดยางที่ชักนำให้ปลูก สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการกสิกรรม ได้จัดทำคำชักจูงตระกูลยางแก่ชาวไร่ทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ประกาศจากผลงานการศึกษาค้นคว้าการปฏิรูปชนิดยาง เหตุด้วยชักนำตระกูลยางที่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 ฯลฯมา แต่เนื่องด้วยสมัยนี้ไม้ยางพารามีความสำคัญวิธียิ่งต่อการวิวัฒน์อุตสาหกรรมไม้ของแว่นแคว้น ทำเอากสิกรได้รับผลชดเชยจากผลิตกรรมเนื้อไม้เพิ่มให้ขึ้น ดังนั้นคำชักจูงกลุ่มยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้แปลงคำชักจูงจากเดิม โดยแบ่งตระกูลยางชักชวนเป็น 3 ภาคี คือ จำพวกยางที่ให้ผลิตผลน้ำยางสูง พันธุ์ยางที่ให้ผลิตผลน้ำยางและเนื้อไม้สูง และประเภทยางที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง เพราะด้วยให้เกษตรกรเลือกจำพวกได้ตามจุดมุ่งหมายของการปลูก ชนิดยางที่สั่งสอนให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามเป้าหมายของการปลูก ดังนี้ ภาคี 1 พันธุ์ยางพืชผลน้ำยางสูง เป็นกลุ่มที่ให้พืชผลน้ำยางสูงเป็นหลัก การคัดเลือกปลูกตระกูลยางในกลุ่มนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตน้ำยาง สังคม 2 ชนิดยางผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงและมีการโตขึ้นเจริญเติบโตดี ลักษณะต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง เหม็นยางอุดรธานี วงการ 3 ชนิดยางผลิตผลเนื้อไม้สูง เป็นจำพวกที่ให้พืชผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการโตขึ้นโตขึ้นดีมาก รูปพรรณสัณฐานต้นตรง ให้ขนาดเนื้อไม้ในส่วนต้นสูงมาก ผลิตกรรมน้ำยางจะอยู่ในเกรดต่ำกว่าประเภทยางในสังคมที่ 1 และ 2 เหมาะสมเพราะเป็นตระกูลที่จะปลูกเป็นสวนป่าเพราะด้วยการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดรธานี ชนิดยางในแต่ละสังคมที่พินิต จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายพิสดารของข้อมูล ดังนี้ เหม็นยางอุดรธานี จำพวกยางชั้น 1 พินิตให้ปลูกโดยไม่ขีดคั่นเนื้อที่ปลูก กลุ่มยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดสอบและศึกษา รูปพรรณต่าง ๆ ดั่งละเอียดยิบ เหม็นยางอุดร พันธุ์ยางชั้น 2 สั่งสอนให้ปลูกโดยคับแคบเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละตระกูลควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พันธุ์ยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการเรียนลักษณะบางชนิดเพิ่มเติม เกษตรกรที่มีความใคร่จะเลือกปลูกชนิดยางชั้นนี้ควรรับคำแนะนำจากสถาบันค้นคว้ายาง

ประกาศอัพเดท

เงินจริง พร้อม EA เทรด Forex ตามผลงาน ไม่มีความเสี่ยง เงินในพอร์ตที่ได้ถอนได้ตลอด

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? ธุรกิจเสริม 23 ส.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ขาย/ให้เช่า บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ม.เพอร์เฟค เพลส 3 รามคำแหง-สุวรรณภูมิ 112 ตรว. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 17 ก.ค. 2562

ราคา 7,000,000 บาท

เข้าชม 11 ครั้ง

ขายด่วน (เจ้าของขายเอง) Condo one ลาดพร้าว 18 MRT ลาดพร้าว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? คอนโดมิเนียม 4 ส.ค. 2562

ราคา 2,400,000 บาท

เข้าชม 4 ครั้ง

ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น โครงการบ้านริมสวน ใกล้ MRT แยกติวานนท์

(โพสต์ประกาศฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ทาวน์เฮาส์ 7 ส.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

ขายหรือเช่าบ้าน ทาวเฮ้าส์ 32 ตร.ว. หัวมุม ซ.สายไหม33 หมู่บ้านกลอรี่เฮ้าส์ (กรุงทอง) ถ.สายไหม

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ทาวน์เฮาส์ 8 ส.ค. 2562

ราคา 3,200,000 บาท

เข้าชม 11 ครั้ง

เปิดจองแล้ว โครงการบ้านจัดสรร (แฝด/เดี่ยว 2 ชั้น) บางละมุง โรงโป๊ะ ใกล้พัทยาและมอร์เตอร์เวย์

(โพสต์ประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 27 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 63 ครั้ง

ขายบ้านจัดสรร โครงการใหม่ (แฝด/เดี่ยว 2 ชั้น) บางละมุง โรงโป๊ะ ใกล้พัทยาและมอร์เตอร์เวย์

(โพสต์ประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 10 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 47 ครั้ง

ขายด่วน ขายทาวน์เฮาส์ 2ชั้น พร้อมอยู่ หมู่บ้านนารีนคร12 บางบัวทอง นนทบุรี

(โพสต์ประกาศฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ทาวน์เฮาส์ 13 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 50 ครั้ง

ให้เช่าที่ดินระยะยาว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 ไร่ 1 งาน 25 ตรว เกาะสมุย ทำเลดีติดถนนใหญ่เส้นหลัก เห็นชัดเจน

(โพสต์ประกาศฟรี สุราษฎร์ธานี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 19 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 44 ครั้ง

Ideo Q Chula-Samayn 25 ตรม. ไอดีโอ คิว จุฬา สามย่าน ชั้น 29 วิวสระ มุมสวน เฟอร์บิว เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? คอนโดมิเนียม 19 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 37 ครั้ง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ :
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:06:35 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com